Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών

(Συνολικές επισκέψεις: 95 , επισκέψεις σήμερα: 1 )