Ενημέρωση κηδεμόνων για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου και διαβούλευση σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Ενημέρωση κηδεμόνων για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου και διαβούλευση σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του.
Οι προτάσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@lyk-peir-zanneio.att.sch.gr
(Συνολικές επισκέψεις: 266 , επισκέψεις σήμερα: 1 )