ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ-CERN

Μπορείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα εδώ:

Πρόγραμμα εκδρομής CERN 2018

Ενημερωτικό σημείωμα εκδρομής

(Συνολικές επισκέψεις: 974 , επισκέψεις σήμερα: 4 )