Απόκτηση κωδικού για το Μηχανογραφικό Δελτίο 2017

Από την Παρασκευή 23/6 καλούνται οι απόφοιτοι να προσέλθουν για την απόκτηση κωδικού για το μηχανογραφικό τους δελτίο, κατά τις ώρες 11.00-14.00.

Μετά τις 30/6, οι απόφοιτοι μπορούν να προσέρχονται για την απόκτηση κωδικού για το μηχανογραφικό τους δελτίο κατά τις ημερομηνίες:

Δευτέρα  03/07/2017

Πέμπτη  06/07/2017

Δευτέρα  10/07/2017

Παρασκευή  14/07/2017

και ώρες 09.00 – 14.00.

(Συνολικές επισκέψεις: 378 , επισκέψεις σήμερα: 1 )