Καταρτισμός στρατολογικών πινάκων κλάσεως 2022

Από τον Δήμο Πειραιά κοινοποιήθηκε το παρακάτω:

Καταρτισμός στρατολογικών πινάκων κλάσεως 2022

(Συνολικές επισκέψεις: 189 , επισκέψεις σήμερα: 1 )