Προγράμματα 2016-17

Α. Πολιτιστικά Προγράμματα
1. “Δημιουργική αξιοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή- δικτυακό σκάκι”  
Υπεύθυνοι καθηγητές: Π. Λεοντοπούλου – Λ. Καρρά (παιδαγωγική ομάδα) – Γ. Μαυρομάτης (παιδαγωγική ομάδα)
2. “Αστικό τοπίο και άνθρωπος”
Υπεύθυνοι καθηγητές: Π. Μπενάκη- Ε. Αγγελή (παιδαγ. ομάδα)
3. “Υιοθετώ ένα αρχαίο θέατρο ”
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γ. Βαΐτσου
Β. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας:
1. “Διατροφή”
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Γεωργίου
Γ. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
1. “Πειραιάς – Λεμεσός : δυο πόλεις, δυο λιμάνια και η θάλασσα που μας ενώνει”
Υπεύθυνοι καθηγητές: Π. Χαρατζόπουλος – Κ. Μπέλσης (παιδαγ. ομάδα)
(Συνολικές επισκέψεις: 151 , επισκέψεις σήμερα: 1 )