“Θέλω να πω μια ιστορία με εικόνες”

Από την επίσκεψη της Ομάδας της Ερευνητικής Εργασίας “Θέλω να πω μια ιστορία με εικόνες” στη γειτονιά του Πειραιά, μετά την φωτογράφιση της περιοχής.

 

(Συνολικές επισκέψεις: 212 , επισκέψεις σήμερα: 1 )