Ειδικά Μαθήματα 2016

Δελτίο Τύπου για τα Ειδικά Μαθήματα 2016

Ορισμός εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2016

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2016

(Συνολικές επισκέψεις: 149 , επισκέψεις σήμερα: 1 )