Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία. Αιτήσεις έως 10 Ιουνίου 2016

Το Ζάννειο Πειραματικό ΓΕΛ Πειραιά δέχεται αιτήσεις για απόσπαση εκπαιδευτικών. Τα κενά είναι για μία θέση Θεολόγου ΠΕ1, μία θέση Φιλόλογου ΠΕ2, μία θέση Μαθηματικού ΠΕ3, μία θέση Βιολόγου ΠΕ4.4 για 12 ώρες και μία θέση Οικονομολόγου ΠΕ9 για 16 ώρες

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα αιτούμενα δικαιολογητικά και τη φόρμα αίτησης:

Σχέδιο Πρόσκλησης         Φόρμα Αίτησης

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα για τα κενά Π.Π. Γυμνασίων και Λυκείων εδώ:

Πίνακας κενών Π.Π. Γυμνασίων και Λυκείων

Η Υποβολή των αιτήσεων για αποσπάσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2016-17 και των αντίστοιχων εγγράφων θα γίνει σε συνεργασία με το ΙΕΠ.
Για να δείτε τις Προσκλήσεις για αποσπάσεις και για την Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών πατήστε εδώ:

ΙΕΠ – Μητρώο

 

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση από τη ΔΕΠΠΣ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για αποσπάσεις στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Η Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ανακοινώνει τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων για απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών (παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4386  (ΦΕΚ. 83/Α/11.5.2016).

Οι ενδιαφερόμενοι προς απόσπαση στα Π. και Π.Σ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση http://depps.minedu.gov.gr/ τη σχετική αίτηση υποψηφιότητας- βιογραφικό σημείωμα στο ΕΠ.Ε.Σ. του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου της πρώτης προτίμησής τους από 1/6/2016 μέχρι 10/6/2016. Την ίδια αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν επίσης να υποβάλουν με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του σχολείου (υπόψη ΕΠ.Ε.Σ.). Τα ΕΠ.Ε.Σ. θα αξιολογήσουν τις εν λόγω αιτήσεις.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για πέντε (5) Π. ή Π. Σ της χώρας. Τα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολείων της πρώτης προτίμησης θα προχωρήσουν στη σύνταξη του αξιολογικού πίνακα των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για απόσπαση και θα τον αποστείλουν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέχρι 14/6/2016. Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης στο ΕΠ.Ε.Σ της πρώτης προτίμησης  εντός τριών εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ: http://depps.minedu.gov.gr/. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://depps.minedu.gov.gr/.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων των εκπαιδευτικών η ΔΕΠΠΣ θα ανακοινώσει τον τελικό αξιολογικό πίνακα των επιλεγέντων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο σχολείο που θα τοποθετηθούν με απόσπαση, θα διατεθούν σε άλλο Π. ή Π.Σ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εφόσον υπάρχουν λειτουργικά κενά της ειδικότητάς τους ή θα τεθούν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ στα οποία ανήκει το σχολείο της τοποθέτησής τους, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

 

Για τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.

                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

κ.α.α

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Α. ΒΛΑΧΟΣ

 

(Συνολικές επισκέψεις: 450 , επισκέψεις σήμερα: 1 )