Περιβαλλοντική Αγωγή 2013-14

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα “Ελεύθερα Ύδατα”.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Νίκη Μαματσή.

Βράβευση από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

 

(Συνολικές επισκέψεις: 104 , επισκέψεις σήμερα: 1 )