Αποτελέσματα Γραπτής Δοκιμασίας για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων στην Α Λυκείου 2024-25

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [551.40 KB]

Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών / τριων για
τα εξης:

(1) Σε περίπτωση ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ μαθητή σε Πρότυπο ή
Εκκλησιαστικό και σε
Πειραματικό Σχολείο, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων που αφορά στα Πρότυπα και οι δυο (2) γονείς ή ο/οι
κηδεμόνας/ες ή
άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη
δήλωση, την
οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτηση του μαθητή στο Πρότυπο ή
Πειραματικό ή Εκκλησιαστικό Σχολείο. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων
κατατίθενται
στη σχολική μονάδα που επιθυμούν να εγγραφούν και κοινοποιούνται στην έτερη
σχολική μονάδα επιτυχίας ώστε ο μαθητής να διαγραφεί από τη λίστα των
επιτυχόντων
της ανωτέρω σχολικής μονάδας. Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή
κηδεμόνες ή άλλο
πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν
να εγγραφεί ο
μαθητής εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής διαγράφεται από τους
πίνακες επιτυχίας
και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων
της δηλωθείσας
σχολικής μονάδας.

(2)Στην περίπτωση κατά την οποία οι γονείς/κηδεμόνες των
επιτυχόντων/επιτυχουσών μαθητών/τριών επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο
να ανακαλέσουν την αποδοχή της εγγραφής στο
σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που
κατέθεσαν για
εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Λύκειο, θα πρέπει ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ
γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων των Προτύπων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου
ή να την
καταθέσουν αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα. Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση
δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ
ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες
Επιτυχόντων και
Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ ή Π.Σ. και έχουν
αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη 17η Μαΐου
2024 ή από τις
εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 18 Μαΐου 2024.

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ για όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις.

(Συνολικές επισκέψεις: 367 , επισκέψεις σήμερα: 1 )