ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί δελτίο τύπου υπενθύμισης που
αφορά στις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης
Δήλωσης και των σχετικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των
υποψηφίων στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στις Σχολές της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, έτους 2024.

Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου εδώ:
https://www.minedu.gov.gr/news/57949-21-03-24-2024

(Συνολικές επισκέψεις: 39 , επισκέψεις σήμερα: 1 )