Διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία ή Εκκλησιαστικά Σχολεία (Η απόφαση)

Κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία :
17 Μαΐου 2024.- Γραπτές εξετάσεις για τα Πρότυπα: 18 Μαΐου 2024.
Θέματα σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία,
Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία, ρυθμίζονται με
απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, η οποία
δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις
εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) των Πρότυπων Σχολείων
(Π.Σ.) θα διενεργηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Οι υποψήφιοι/ιες
μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε δυο γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και
μαθηματικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής
επιλογής.

Η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα
Εκκλησιαστικά Σχολεία αφορά αποκλειστικά και μόνο στις τάξεις Α’
Γυμνασίου/Α΄ Λυκείου και θα διενεργηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Οι
υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε τρία γνωστικά
αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά (σε κοινές ερωτήσεις με τους
υποψηφίους για τα Πρότυπα Σχολεία, κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης
εξέτασης) και Θρησκευτικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού
τύπου/ πολλαπλής επιλογής.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να είναι
υποψήφιοι/ες για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους των ως
άνω σχολείων.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση  να
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία
δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα  εντός του τρέχοντος μήνα .

FEK-2024-Tefxos B-01671-downloaded -15_03_2024
(Συνολικές επισκέψεις: 235 , επισκέψεις σήμερα: 1 )