Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

Κατεβάστε τα αρχεία από εδώ:

ATT64638.pdf

Διευκρινι-σεις-και-παραδει-γματα-σχετικα-με-το-μα-θημα-Μουσικη-Αντι-ληψη-Θεωρι-α-και-Αρμονι-α.pdf

ΦΕΚ-2858-28.12.2015-απο-σπασμα-Συ-μβολα-αρμονικω-ν-βαθμι-δων.pdf

 

 

ATT64638

 

 

Διευκρινι-σεις και παραδει-γματα σχετικα- με το μα-θημα Μουσικη- Αντι-ληψη- Θεωρι-α και Αρμονι-α

 

 

ΦΕΚ 2858-28.12.2015 (απο-σπασμα)-Συ-μβολα αρμονικω-ν βαθμι-δων

 

(Συνολικές επισκέψεις: 18 , επισκέψεις σήμερα: 1 )