Ψυχολογική υποστήριξη στο Ζάννειο

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι στο Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειραια έγινε τοποθέτηση Ψυχολόγου για την καλύτερη υποστήριξη των μαθητών / τριών και τη ψυχολογική ενδυνάμωσή τους μπροστα στα ζητήματα της εφηβείας καθώς και στην ομαλότερη μετάβαση στην ενηλικίωση. Ονομάζεται Σπηλιοπούλου Θεοδώρα (ΠΕ23)και θα είναι στη διάθεσή σας κάθε Τρίτη στον ειδικά διαμορφωμένο για τις συνδρίες χώρο του σχολείου μας στον 1ο όροφο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Η ψυχολόγος θα μπορεί να δεχτεί ατομικά στον χώρο του σχολείου μαθητές, γονείς και κηδεμόνες που το επιθυμούν.

Η υποστήριξη και η συμβουλευτική σε ατομικό επίπεδο των παιδιών αλλά και των γονέων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσίαώ ενώ η Ψυχολόγος δεσμεύεται από τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητας της για την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους. Λύση της υποχρέωσης για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η ψυχολόγος έχει σχηματίσει τη γνώμη ότι κινδυνεύει η ζωή (ασφάλεια) του ατόμου ή η ζωή και η σωματική ακεραιότητα τρίτων προσώπων. Στην περίπτωση αυτή, η ανακοίνωση γίνεται μόνο σε αρμόδια πρόσωπα ή φορείς (οικείους, κηδεμόνα, δικαιοσύνη).

Η επικοινωνία μαζί της μπορεί να γίνει μέσω της διεύθυνσης του σχολείου.

Υπεύθυνη Δήλωση (Ψυχολόγος).doc

(Συνολικές επισκέψεις: 133 , επισκέψεις σήμερα: 1 )