Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

ΕΞΕ – 99199 – 2023 – Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας- Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 42 , επισκέψεις σήμερα: 1 )