ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς  τους γονείς των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών .

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να ανακαλέσετε την αποδοχή της εγγραφής του μαθητή/ της μαθήτριας   στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχατε δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που καταθέσατε  για εισαγωγή στο Πρότυπο Λύκειο μας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει και οι δυο γονείς /κηδεμόνες να αποστείλετε  εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προτύπων (δηλ. μέχρι την Τρiτη 16/5), Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στο email του σχολείου (mail@lyk-peir-zanneio.att.sch.gr) ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα. Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνετε  ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ  ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το ΕΠ.Ε.Σ.  και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας  έπειτα από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

(Συνολικές επισκέψεις: 518 , επισκέψεις σήμερα: 1 )