ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

9-5-2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.pdf

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΟΜΑΔΙΚΑ (2).doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ (2).doc

(Συνολικές επισκέψεις: 165 , επισκέψεις σήμερα: 1 )