Συμπλήρωση/Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 29261/Δ5/14.3.2023 Προκήρυξης Πανελλήνιων Αγώνων Υδατοσφαίρισης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.& ΕΠΑ.Λ.), σχολικού έτους 2022-2023

116 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.pdf

116 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 12 , επισκέψεις σήμερα: 1 )