ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΔΕ ΚΑΙ ΔΠΕ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,  ανακοινώνεται ότι :
«Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων δεν υπέβαλαν
δήλωση προτίμησης μέχρι τις 11:59 μ.μ. της 11ης Απριλίου 2023, λόγω
αντικειμενικής αδυναμίας πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη
https://schooldirectors.minedu.gov.gr, καλούνται όπως υποβάλουν
αίτημα/δήλωση προτίμησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για τις οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον,
μέχρι σήμερα, 12 Απριλίου 2023 και ώρα 23: 59. μ.μ., επικαλούμενοι
τους συγκεκριμένους λόγους της αδυναμίας αυτής.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση θα συνοδεύεται από πίνακα που θα εμπεριέχει
την επωνυμία κάθε σχολικής μονάδας, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να
τοποθετηθεί και τη σειρά προτίμησης. Όσον  αφορά στην πληροφόρηση για
την επωνυμία των σχολικών μονάδων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να
ανατρέχουν στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr,
όπου και εμφανίζονται οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
επιλογής τους».

(Συνολικές επισκέψεις: 83 , επισκέψεις σήμερα: 1 )