Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΕΞΕ – 25978 – 2023 – Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστι.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2023_ΑΔΑ Ψ08Γ46ΝΠΙΘ-ΑΨΩ.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 76 , επισκέψεις σήμερα: 1 )