Οδηγίες προς υποψηφίους απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εξετάσεις αναβάλλονται για την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ( ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ)ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΓΠ_ΝΟΕ 2022_.docx

(Συνολικές επισκέψεις: 114 , επισκέψεις σήμερα: 1 )