Βράβευση μαθητών και μαθητριών από το Δήμο Πειραιά για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Βράβευση μαθητών και μαθητριών από το Δήμο Πειραιά για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(Συνολικές επισκέψεις: 391 , επισκέψεις σήμερα: 1 )