Πρώτη συνάντηση με τους γονείς για τη σχολική χρονιά 2022-2023

Πρώτη συνάντηση με τους γονείς για τη σχολική χρονιά 2022-2023
για γνωριμία και συζήτηση πάνω σε ζητήματα συνεργασίας και καλής λειτουργίας του σχολείου.

(Συνολικές επισκέψεις: 259 , επισκέψεις σήμερα: 1 )