ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά τους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις, να συμπληρώσουν την αίτηση-υπόδειγμα που επισυνάπτεται και να την στείλουν ηλεκτρονικά στο mail@lyk-peir-zanneio.att.sch.gr
Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα θα διδάσκονται μετά το πέρας του 7ώρου του ωρολογίου προγράμματος και όχι απαραίτητα στο χώρο του σχολείου μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 22/9/2022, μέχρι τις 23.59.
(Συνολικές επισκέψεις: 318 , επισκέψεις σήμερα: 1 )