Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Η αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται εντός δύο ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων,  σύμφωνα με το άρθρο 9 του τεύχ. Β΄4134/09.09.2021 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο.

(Συνολικές επισκέψεις: 406 , επισκέψεις σήμερα: 1 )