Περήφανοι για το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του σχολείου μας

To Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του Ζαννείου Π.ΓΕΛ Πειραιά (ίδρυση 2013) http://oralhistoryzanneio.blogspot.com/p/blog-page_7993.html) συμπεριλαμβάνεται (από 3 Μαΐου 2022) στην εθνική ερευνητική υποδομή για τις κοινωνικές επιστήμες, στην οποία συμμετέχουν επτά επιστημονικοί φορείς, ένα ερευνητικό κέντρο και έξι πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πρόκειται για μία ψυφιακή πύλη ψηφιακά προσβάσιμη στην ακαδημαϊκή γνώση και την ακαδημαϊκή κοινότητα, με τίτλο «Έρευνες Προφορικής Ιστορίας και Βιογραφικής Προσέγγισης» (Social Data Network – SoDaNet). Ταυτόχρονα το Social Data Network αποτελεί μέρος  της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας CESSDA (Consortium of European Social Data Archives) συνδέοντας τη χώρα με τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. (βλ. σχετικά: στα                https://datacatalogue.sodanet.gr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.17903/FK2/OBKTVW και https://datacatalogue.sodanet.gr/dataverse/root?q=Zanneio )

Υπεύθυνος για την Έρευνα και το Αρχείο ο Κώστας Μπέλσης.

(Συνολικές επισκέψεις: 117 , επισκέψεις σήμερα: 1 )