Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΝ 2022_ΑΔΑ Ψ3ΦΡ4653ΠΩ-090.pdf

ΕΞΕ – 46845 – 2022 – Προκήρυξη εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2022-23.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 89 , επισκέψεις σήμερα: 1 )