Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2022_ΑΔΑ ΡΒΔΦ46ΝΠΙΘ-6ΞΡ.pdf

ΕΞΕ – 30494 – 2022 – Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστι.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 137 , επισκέψεις σήμερα: 1 )