ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΞΕ – 153828 – 2021 – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .pdf

ΟΔΗΓΙΕΣ PDF 1.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 216 , επισκέψεις σήμερα: 1 )