Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

24-11-21 Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών
Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την
με αρ. πρωτ. Φ.152/151921/Α5/23-11-2021 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές
παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 17
Δεκεμβρίου 2021 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν
συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω
ημερομηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID-19) θα πρέπει να γίνει
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά
(courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και με
καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου
2021. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία
ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από
την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν
την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με
σοβαρές παθήσεις».

Εγκυκλιος_Ενεργ_Επτ_Επιτρ_για_Εισαγωγή_με_το_5_ακ_έτους_2022-23.pdf

ΑΙΤΗΣΗ_προς_την_Επταμελή_Επιτροπή_Πιστοποίησης_Παθήσεων.docx

(Συνολικές επισκέψεις: 63 , επισκέψεις σήμερα: 1 )