Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας.

Έτος αναφοράς, 2020-2021

ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2020-21 (ΓΙΑ ΤΟ SITE).pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 3,382 , επισκέψεις σήμερα: 11 )