ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για την εγγραφή των μαθητών / -τριών  στην Α΄ Λυκείου καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών / -τριών να προσέλθουν στον χώρο του σχολείου, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα, από τις 02/09/2021 έως και τις 09/09/2021 και ώρες 8:30-13:30 και να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα :

1.      Ηλεκτρονική Δήλωση εγγραφής εκτυπωμένη,

2.      Φωτοτυπία Ταυτότητας μαθητή,

3.      Συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docx

Για την εγγραφή στις τάξεις Β΄ και Γ΄, αρκεί η προσκόμιση της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής δήλωσης εγγραφής.

(Συνολικές επισκέψεις: 1,547 , επισκέψεις σήμερα: 1 )