ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021 (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ)

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση, στέλνουν mail στο σχολείο μας στη διεύθυνση mail@lyk-peir-zanneio.att.sch.gr  ώστε να κλείσουν ραντεβού, από τις 8 έως τις 19 Μαρτίου 2021. Μαζί τους θα έχουν και μία πρόσφατη φωτογραφία τους για το δελτίο υποψηφίου.
Τα ενημερωτικά αρχεία και τις Αιτήσεις-Δηλώσεις μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ στο σύνδεσμο:
“Δεδομένου ότι, η φετινή υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης από τους αποφοίτους θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 εν μέσω έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των ΓΕΛ να οργανώσουν τη διαδικασία υποδοχής και κατάθεσης των Α-Δ, ώστε να υπάρξει χρονική κατανομή των επισκέψεων των υποψηφίων στη σχολική μονάδα, και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ειδικότερα οι υποψήφιοι θα πρέπει στο mail του σχολείου να εκδηλώσουν την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή της αίτησης δήλωσης και στη συνέχεια οι (Υπο)Διευθυντές με απαντητικό mail να ορίσουν ακριβή ώρα και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο, καθώς και να αποστείλουν στους υποψηφίους συνημμένα και την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’826) ΥΑ (ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων). Συνεπώς, οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία…) θα μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα φέροντας μαζί τους το απαντητικό mail του σχολείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής μέρα μετάβασης ( σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), το απολυτήριο τους αν είναι απόφοιτοι, καθώς και την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β’826) ΥΑ (ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων), σε περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν την μετακίνηση τους. Η Αίτηση–Δήλωση υποβάλλεται στο Λύκειο, και καταχωρίζεται από τον (Υπο)Διευθυντή του Λυκείου, σύμφωνα με τις οδηγίες του πληροφοριακού συστήματος myschool που αποστέλλονται. Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης (βλέπε συνημμένο) αναρτάται στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Ο υποψήφιος μπορεί να το εκτυπώσει ο ίδιος ή να το προμηθευτεί από το Λύκειο και στη συνέχεια το υποβάλλει συμπληρωμένο (μόνο τα γκρι στοιχεία) μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία 8-3 έως 19-3-2021 στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο. Στη συνέχεια καταχωρίζονται τα στοιχεία του απόφοιτου, όπως τα συμπλήρωσε ο ενδιαφερόμενος, ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος. Κατόπιν, εκτυπώνονται δύο αντίγραφα της Αίτησης – Δήλωσης (μόνο η πρώτη σελίδα). Ο υποψήφιος ελέγχει με προσοχή την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά συμφωνούν απόλυτα με το υπόδειγμα του εντύπου που είχε αρχικά συμπληρώσει και υπογράφει και τα δύο αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται και από το Διευθυντή του Λυκείου. Ένα αντίγραφο από αυτά κρατά ο υποψήφιος μέχρι το τέλος των εξετάσεων και ένα ο Διευθυντής του Λυκείου. Μετά την υπογραφή του απόφοιτου και του Διευθυντή, η Αίτηση–Δήλωση δεν αλλάζει και έχει ήδη οριστικά καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας αποσταλούν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, πέρα από την Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές ΓΕΛ, συμπληρώνει και υποβάλλει και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα. Τα στοιχεία καταχωρίζονται στο σύστημα και ο υποψήφιος υπογράφει στα 2 εκτυπωμένα αντίγραφα που έχουν ενσωματώσει και την Αίτηση Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.
Στο ανωτέρω διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που έχουν υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν τυχόν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ. Τέτοια αιτήματα των μαθητών μπορούν ειδικά φέτος να ικανοποιηθούν, ανεξαρτήτως αν αυτά τα αιτήματα έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν μέσα στην προθεσμία 8-3 έως 19-3-2021 ή αν αυτά τα αιτήματα έχουν διαβιβαστεί ή όχι στην ΔΔΕ ή στο ΥΠΑΙΘ.”
(Συνολικές επισκέψεις: 542 , επισκέψεις σήμερα: 1 )