ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

 

(Συνολικές επισκέψεις: 1,564 , επισκέψεις σήμερα: 1 )