ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

Στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων την περίοδο της πανδημίας του covid19 η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους θα γίνεται τηλεφωνικώς σε ώρες που ο/η εκπαιδευτικός έχει διδακτικό κενό στο πρόγραμμα που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, επικοινωνείτε με την Διεύθυνση του σχολείου.

Πρόγραμμα 2020-10-26.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 705 , επισκέψεις σήμερα: 1 )