ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ Αριστείας και Δημιουργικότητας 2020-21

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλώσει συμμετοχή
σε 1 ή και σε 2 Ομίλους συμπληρώνοντας
και υποβάλλοντας την παρακάτω ΦΟΡΜΑ
μέχρι και την ΔΕΥΤΈΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
https://forms.gle/1hKbLnBMJdokT64r9

(Συνολικές επισκέψεις: 1,273 , επισκέψεις σήμερα: 1 )