Δελτία Εξεταζομένων

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα προσέλθουν να πάρουν τα Δελτία Εξεταζομένων (καρτελάκια) την Παρασκευή 5/6, αυστηρά ως εξής:
Γ1 09.00-10.00
Γ2 10.00-11.00
Γ3 11.00-12.00
Γ4 12.00-13.00
οι απόφοιτοι από τις 08.30
(Συνολικές επισκέψεις: 169 , επισκέψεις σήμερα: 1 )