Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

Οίκοθεν Τροποποίηση – Ημερομηνία Δευτεροβάθμιας, Πανελλαδικές 2020, 68ΜΕ46ΜΤΛΒ-2Υ7.pdf

Προκήρυξη πανελλαδικών 2020 69Σ346ΜΤΛΒ-Σ0Μ.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 124 , επισκέψεις σήμερα: 1 )