ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΗΛΕΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Παράλληλα με την ασύγχρονη εκπαίδευση που λειτουργεί στο σχολείο μας, λειτουργούν και τάξεις σύγχρονης τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα παρακάτω προγράμματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ (6).pdf

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2020 (4).pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 742 , επισκέψεις σήμερα: 1 )