Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

1. Επίσκεψη στο κέντρο θαλάσσιας χελώνας Αρχέλων
2. Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης
20200214_120254 - 1 20200214_114855 - 1 20200214_112147 - 1 20200214_112122 - 1 20200214_112047 - 1 20200214_111428 - 2
(Συνολικές επισκέψεις: 135 , επισκέψεις σήμερα: 1 )