Νέο ΔΣ του Συλλόγου Αποφοίτων του Ζαννείου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΣ                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΚΟΣ                        ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΚΟΣ ΛΕΚΚΑΚΟΣ              ΓΕΝΙΚΟΣ              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΙΩΤΗΣ                 ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΙΡΗ ΔΟΛΑΠΤΖΗ                    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ                      ΜΕΛΟΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥ                   ΜΕΛΟΣ
(Συνολικές επισκέψεις: 392 , επισκέψεις σήμερα: 1 )