ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΓΕΛ

Οι υποψήφιοι για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο μας από 24 έως 28 Ιουνίου 2019, από τις 08.30 έως τις 14.00, για να πάρουν κωδικό πρόσβασης.
Χρειάζεται να έχουν μαζί τους την ταυτότητα και το Δελτίο εξετάσεων οι τελειόφοιτοι, ενώ οι απόφοιτοι των δύο τελευταίων χρόνων την ταυτότητα και τη Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018 ή του 2017.
Μπορείτε να διαβάσετε οδηγίες για το μηχανογραφικό, στο παρακάτω αρχείο:
(Συνολικές επισκέψεις: 292 , επισκέψεις σήμερα: 1 )