Νέα διαδικασία εισαγωγής σε Μουσικά Τμήματα – ΠΡΟΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία:

Εγκύκλιος για Νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε Τµήµατα Μουσικών Σπουδών με ΑΔΑ.pdf

Υ.Α. εισαγωγή στα 4 μουσικά τμήματα 2019 ΦΕΚ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.docx

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ.docx

(Συνολικές επισκέψεις: 109 , επισκέψεις σήμερα: 1 )