Άσκηση σεισμού

Από την άσκηση σεισμού στο σχολείο μας, 17 Οκτωβρίου 2018.

 

(Συνολικές επισκέψεις: 178 , επισκέψεις σήμερα: 1 )