Ημέρες λειτουργίας του Λυκείου για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)

Ημέρες λειτουργίας του Λυκείου για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)

Τρίτη 3 Ιουλίου, Δευτέρα 9 Ιουλίου, Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 από τις 9.00 έως τις 13.30.

(Συνολικές επισκέψεις: 232 , επισκέψεις σήμερα: 1 )