Απόκτηση Κωδικών για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

Για την απόκτηση Κωδικών για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, οι απόφοιτοι μπορούν να προσέρχονται μέχρι τις 29/6, 8.30 με 13.30.

(Συνολικές επισκέψεις: 384 , επισκέψεις σήμερα: 1 )