Πράξη 61/20-6-2018 του Συλλόγου Διδασκόντων

Με την Πράξη 61/20-6-2018 του Συλλόγου Διδασκόντων απολύονται όλοι οι μαθητές της Α και Β Λυκείου.

(Συνολικές επισκέψεις: 158 , επισκέψεις σήμερα: 1 )