Για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 810/τ. Β’/7-3-2018 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 30813/Δ6/23-2-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Αιτείσθε εδώ :
                                                https://www.iep.edu.gr/pps

Μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό και το ΦΕΚ εδώ:

42558_Enhmervsh.pdf

810_B_2018.pdf

(Συνολικές επισκέψεις: 1,816 , επισκέψεις σήμερα: 1 )